Garantija

Bendrosios baldų eksplotacijos sąlygos

Baldai turi būti surenkami vengiant neatsargių smūgių, ir statomi sausose, vėdinamose patalpose (aplinkos temperatūra +5 - +35 o C, santykinis oro drėgnumas 45 %-75%), neglaudžiant prie drėgnų sienų ir apšildymo įrenginių.

Baldų nepatartina statyti tiesioginiuose saulės spinduliuose, nes gubelenas gali pakeisti savo spalvą.

Baldų eksplotacijos metu:

1.Baldus naudokite pagal paskirtį. Saugokite nuo skysčių (sulčių, kavos, vandens it t.t.) cheminių medžiagų poveikio.Ant baldų negalima šokinėti, laipioti, nenaudoti pasilipimui.

2.Perstatynėdami baldus į kitą vietą jų nestumdykite, o perneškite.

3.Stipriai suteptus baldus nevalykite patys, o kreipkitės į valymo specialistus.

DRAUDŽIAMA:

1. naminiams gyvūnams lipti ant baldų. Jų nagai gali įbrėžti eko odą, audinį, medienos detales.

2. šokinėti ant minkštų baldų dalių, kad nesusidarytų staigių smūgių audiniui, spyruoklėms, porolonui, medienos detalėms;

3. prie baldų audinio ir medinių apdailos detalių liestis aštriais daiktas;

4. sėdėti ant baldų šoninių atramų (porankių);

 

Miegamų mechanizmų išskleidimas

Ištraukiamas mechanizmas:

Ištraukite ir sustumkite baldo miegamos dalies mechanizmą jo nesukreipdami (priešingu atveju, mechanizmo riedamosios dalys gali iškristi iš kreipiančiųjų dalių arba persiversti lankstas).

Patartina mechanizmą sustumti vienu kartu, nesustojant,tuomet mechanizmo sustatymui į pradinę  padėtį panaudosite mažiau pastangų.

Sofos – lovos mechanizmas

Sofą lovą grąžinsite į sėdimą padėtį, kai pakėlimo judesiu sulenksite sofos- lovos sėdynę iki abiejų lankstų užfiksavimo momento, tuomet abiem rankom spauskite sėdynę žemyn.  

 

GARANTINIS RAŠTAS

1.UAB“Lukandra“ baldams suteikia 18 mėnesių garantiją.

2.UAB“Lukandra“ garantijos nesuteikia baldiniam audiniui.

Pastaba: Rinkdamiesi audinį atkreipkite dėmesį į jo technines charakteristikas ir priežiūros būdus. Baldinio audinio ir eko odos laisvumas ant minkšto baldo yra leistina, nes atsiranda dėl natūralaus audinio tempimosi.

3.Garantinis laikotarpis galioja nuo baldo įsigijimo dienos.

4.Garantinio laikotarpio metu atsiradusius vidinius baldų gamybos defektus taisome nemokamai.

5.Pirkėjas praranda teisę į nemokamą garantinį aptarnavimą šiais atvejais:

5.1.Nepateikia užpildyto garantinio talono;

5.2.Pirkėjas nesilaikė baldų eksplotacijos ir priežiūros taisyklių;

5.3.Baldai nukentėjo dėl „Force majaure“( susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių);

6.Priimdami baldus;

6.1.Patikrinkite jų komplektaciją;

6.2.Apžiūrėkite baldų išorinę (audinių, dekoratyvios medienos spalvą ir pan.) ar nėra matomų mechaninių pažeidimų ar kitokių trūkumų;

6.3.Radę trūkumus, juos parodykite baldus pristačiusiems darbuotojams. Vėliau pretenzijos dėl nepastebėtų išorinių pažeidimų nebus priimamos.

7.Apie pastebėtą defektą baldo naudojimo metu prašome pranešti į prekybos vietą, kurioje įsigyjote baldus.

8.UAB“Lukandra“ įsipareigoje atsiradusį gamybos defektą pašalinti per 20-30 dienų nuo pretenzijos užregistravimo įmonėje.

9. Baldai yra nekeičiami analogiškais ir negrąžinami gamintojui.

 

*Taisyklės surašytos vadovaujanti Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerijos įsakymu“Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“2001 06 29, Nr.217 Vilnius

Lithuanian